Skip to content
Home » News

News

”Hyväosaiset haluavat arvostetulle alueelle”

”Asuminen on muuttunut monelle statuskysymykseksi. Tampereen seudulla hyvätuloiset hakeutuvat yhä vahvemmin tietyille asuinalueille, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. ’Jos on taloudellisesti mahdollisuus valita asuinalue, valinta tehdään usein mielikuvien perusteella’, sanoo tutkija Antti Wallin Tampereen yliopistosta.”

Co-operative City webinar on February 11th

Encouraging sustainable transformation in cities demands scrutinising citizens’ and communities’ role in influencing their own lives and local surroundings as well as enhancing diverse opportunities for collaboration and participation.

Tervetuloa webinaariin Nuorten palvelut, työllistyminen ja osallisuus tiistaina 7.12.2021 klo 12.30-15.00

Webinaarissa esitetään tutkimustuloksia nuorten työllistymisen ja osallisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyen. Usein nuoriin kohdistuu ulkopuolista huolta syrjäytymisestä ja työelämän ulkopuolelle jäämisestä. Webinaari tarjoaa näkökulmia siihen, millaisia haasteita nuoret, jotka ovat riskissä ajautua pysyvämmin työn ja opintojen ulkopuolelle, itse kohtaavat siirtymissään kohti aikuisuutta. Lisäksi pohditaan, millaiset palvelut ja tulonsiirrot tukisivat nuoria paremmin rakentaen heille tulevaisuudennäkymiä.

Ekothon2 1.-3.12.2021

Ekothon2 is a co-creation workshop where we will work most of the time in groups to develop ideas. This year we will develop ideas to help make real-life sustainability projects more successful.