Siirry suoraan sisältöön

Arki, hallinta, politiikka

Tutkimuksemme pureutuu ihmisten arkisen elämän ja yhteiskunnallisen hallinnan välisiin yhteyksiin
ja ristiriitoihin.

Olemme kiinnostuneita siitä, miten yksilöt ja yhteisöt pyrkivät kohti parempaa elämää ja kestävämpää yhteiskuntaa. Työmme tarkastelee, miten arkiset käytännöt ja kokemukset muotoutuvat hallinnollisten järjestelyiden, politiikka- ja toimenpidelinjausten ja yhteiskunnallisten rakenteiden myötä. Toisena keskeisenä tarkastelukohteena on, miten arkiset käytännöt ja kokemukset muokkaavat hallintaa, toimenpiteitä sekä rakenteita.

Pyrimme siis ymmärtämään, miten politiikka, rakenteet ja hallinnolliset käytännöt sekä rajoittavat että mahdollistavat ihmisten toimintaa ja pyrkimyksiä. Näin työmme painottaa sosiaalisia ja poliittisia mahdollisuuksia, jotka ilmentyvät ihmisten arjessa: heidän osallistuessaan erilaisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan tai kun he toimivat ammatillisissa rooleissaan.