Siirry suoraan sisältöön

Ekososiaalinen hyvinvointi ja osallisuus. Asuinalueiden erilaistumisen uusi dynamiikka (EKOS)

Etsimme keinoja lähiöiden elinvoiman vahvistamiseksi ja asuinalueiden eriytymisen ymmärtämiseksi ekososiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden lähtökohdista.

Nyt käynnissä olevassa kestävyysmurroksessa asuinalueiden eriytymisen dynamiikka voi muuttua niin, että asuinalueet eriytyvät toisistaan sen mukaan, miten kestäviä asumis- ja elämäntaparatkaisuja ne mahdollistavat. EKOS –hankkeessa pohdimme miten lähiössä asuvat voivat osallistua ja vaikuttaa kestävään kaupunkikehitykseen.

Mitä teemme?

Tutkimme ympäristön kestävyyden ja sosiaalista kestävyyden yhteen kietoutumista asukkaiden arjessa Tampereen Peltolammilla ja Multisillassa. Analysoimme hyvinvointia ja osallisuutta ekososiaalisena kokonaisuutena: ekologisena, yhteiskunnallisena ja subjektiivisena ilmiönä. Kysymme, millaisin arkisin ja kaupunkipoliittisin ratkaisuin asukkaiden ekososiaalista hyvinvointia ja osallisuutta voidaan vahvistaa sekä alueellista eriytymistä vähentää.

Lähtökohtana ovat ihmisten omat käsitykset ja kokemukset osallisuudesta, hyvinvoinnista ja niiden osatekijöistä. Tutkimusmenetelmänä käytämme osallistuvan tutkimuksen ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Kehitämme yhdessä asukkaiden ja alueellisten toimijoiden kanssa tapoja myötävaikuttaa kestävyysmurroksen toteutumiseen ja tunnistamme keinoja tukea ekososiaalista hyvinvointia ja osallisuutta.

Tulokset tarjoavat keinoja lähiöiden elinvoiman edistämiseen ympäristöllistä ja sosiaalista kestävyyttä vahvistamalla. Ne uudistavat segregaatiotutkimusta tarkastelemalla kaupunkien ekososiaalista muutosta asuinalueiden välisiä eroja tuottavana tekijänä sekä ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyyden yhteen kietoutumisen merkitystä asukkaiden osallisuuden sekä hyvinvoinnin muotoutumisessa.

Tutkijat
Liisa Häikiö (PI), Antti Wallin, Kaisa Hynynen, Eeva Puumala, Pauliina Lehtonen