Siirry suoraan sisältöön

Kestävää urbaania hyvinvointia vuorovaikutteisen hallinnan avulla (Kestävä urbaani hyvinvointi)

Tutkimukseni sijoittuu kuntaorganisaation, sen johdon ja asukkaiden välisille rajapinnoille.

Tutkimustani ohjaavina kysymyksinä ovat: Minkälaisena kuntaorganisaatiot näkevät kuntalaisten roolin kestävän urbaanin hyvinvoinnin edistämisessä? ja Miten asukastietoa voidaan hyödyntää kuntien johtamisen, toiminnan ja päätöksenteon parantamiseksi? Tutkimuksessani lähestyn kestävää urbaania hyvinvointia kysymyksenä, jonka ratkaiseminen edellyttää monitahoista yhteistyötä kuntaorganisaation ja kuntalaisten välillä. Lähestyn hyvinvointia laajasta näkökulmasta, joka sisältää sekä hyvinvointipalvelut, demokratian että kansalaisosallistumisen. Tutkimukseni on osa Tampereen yliopiston Kestävät hyvinvointijärjestelmät -profilaatioaluetta, jota rahoittaa Suomen Akatemia.

Mitä teemme?

Tavoitteena on tutkia kriittisesti kaupunkien ja muiden urbaanien toimijoiden tapoja ja mahdollisuuksia pyrkiä kohti kestävää urbaania hyvinvointia vuorovaikutteisen hallinnan keinoin yhdessä kaupunkilaisten, paikallisten yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kuntatason rakenteita, instituutioita ja käytäntöjä, joiden avulla voidaan edistää asukkaiden ja paikallisyhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aineisto koostuu pääasiassa kaupunkien viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden haastatteluista ja ryhmäkeskusteluista. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä kuntatason vuorovaikutteisesta hallinnasta ja sen mahdollisuuksista kestävän urbaanin hyvinvoinnin edistämisessä.

Tutkija

Anni Jäntti