Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutus, palvelut ja työllistyminen - Nuorten kuntoutusrahaa saavien yhteiskunnallista osallisuutta vahvistavat käytännöt

Tutkimme hankkeessa erilaisia keinoja ja käytäntöjä, joilla tukea ja mahdollistaa nuorten kuntoutujien yhteiskunnallista osallisuutta ja työllistymistä.

Tutkimme erityisesti Kelan nuoren kuntoutusrahaa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi saavien ja saaneiden nuorten kokemuksia. Nuoren kuntoutusraha on ehdollinen tulonsiirto, jonka nuoret saavat ammatilliseen kuntoutukseen osallistumista vastaan. Ammatillinen kuntoutus toteutuu yleensä kouluissa.

Nuoren kuntoutusrahan tavoitteena on erityisesti nuorten työkyvyn tukeminen ja työllistymisen mahdollistaminen. Mielenterveyden häiriöt ovat kuitenkin lisääntyvässä määrin työkyvyttömyyseläkkeen syynä – erityisesti nuorten aikuisten tapauksessa. Mielenterveyskuntoutujat kohtaavat työttömyyden lisäksi myös taloudellista niukkuutta ja kulttuurista stigmaa. Koska mielenterveyden häiriöt ovat siis moniulotteinen yhteiskunnallinen haaste tarvitaan yksilöllisen hoidon lisäksi sosiaalipolitiikkaa, joka ottaa huomioon kaikkien kansalaisten psyykkisen hyvinvoinnin. Tätä varten pohdimme myös sitä, miten erilaiset palvelut voisivat tukea nuoria kokonaisvaltaisemmin ja miten työmarkkinoita voisi kehittää avoimemmiksi myös kuntoutujille ja osatyökykyisille.

Mitä teemme?

Pyrimme ymmärtämään nuoren kuntoutusrahan toimintaa sekä laajemmin kuntoutujien asemaa erilaisista näkökulmista. Olemme haastatelleet nuoria kuntoutusrahaa saavia ja saaneita, nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia (esim. terapeutteja, sosiaalityöntekijöitä, psykiatreja ja opettajia) sekä työnantajien edustajia (esim. esimiehiä ja rekrytoijia). Laadullinen tutkimus mahdollistaa nuorten omien käsitysten ja kokemusten sekä ammattilaisten ja työnantajien käytännöllisen ja arkisen tiedon tarkastelun.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat keinoja nuoren kuntoutusrahan sekä muiden kuntoutukseen liittyvien palveluiden ja tulonsiirtojen kehittämiseksi. Tämä mahdollistaa nuorten työllistymisen sekä laajemmin yhteiskunnallisen osallisuuden tukemisen tulevaisuudessa.

Tutkijat
Liisa Häikiö (PI), Jarkko Salminen, Henna Luoma-Halkola