Siirry suoraan sisältöön

Meistä

TaSSu-ryhmä istuu ja seisoo yliopiston portailla

TaSSu-tutkimuskollektiivi (Tampere Centre for Societal Sustainability) tekee työtä yhteiskunnallisten muutosten ja niiden merkitysten parissa. Työtämme luonnehtii ihmislähtöinen ote.

Pyrimme luomaan käsitteellistä ja empiiristä tietoa inklusiivisista käytännöistä, tarpeisiin pohjautuvista sosiaalisista innovaatioista sekä demokratiasta sekä ihmisten vaikutusmahdollisuuksista omassa arjessaan, ympäristössään ja laajemmassa yhteiskunnassa.

Teema-alueet eivät ole erillisiä, vaan limittyvät toisiinsa kiinteästi.

Ne kuitenkin jäsentävät ensisijaisen tulokulman, josta eri tutkijat ja hankkeemme lähestyvät yhteiskunnallista kestävyyttä. josta eri tutkijat ja hankkeemme lähestyvät yhteiskunnallista kestävyyttä.