Siirry suoraan sisältöön

Naapurijurtta

Naapurijurtta-hankkeessa tarkasteltiin yhdessä elämisen käytäntöjä ja kokemuksia arjessa tapahtuvien kehollisten kohtaamisten välityksellä. Nämä kohtaamiset ymmärrettiin osana poliittisen tietoisuuden ja toimijuuden syntymistä.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut havaittavissa polarisaatiokehitystä ja vastakkainasettelua väestöryhmien välillä. Tämä ja ongelmakeskeinen puhetapa eriarvoistumisesta, maahanmuutosta ja hyvinvointivaltion murenemisesta eristää yksilöitä ja väestöryhmiä toisistaan, heikentäen yhteiskunnallisen osallisuuden tunnetta entisestään. Kun tila yhteiskunnalliselle ja poliittiselle vuoropuhelulle kaventuu, eri väestöryhmiä asemoidaan helposti toisiaan vasten. Tällöin tarvitaan ymmärrystä arkisista dialogin muodoista.

Naapurijurtta-työryhmä tarkasteli tutkimuksen ja taiteen keinoin ihmisten välisiä arkisia kohtaamisen ja kommunikoinnin tapoja ja taitoja sekä mahdollisten väärinkäsitysten sovittelua. Naapurijurtta oli paitsi tutkimushanke, myös interventio ihmisten sosiaaliseen todellisuuteen ja suomalaisen yhteiskunnan nykytilaan tutkimuksen ja taiteen keinoin.

Hanke toimi vuosina 2018-2021 ja sitä rahoitti Koneen säätiö. Hanketyöryhmään kuuluvat Eeva Puumala (PI), Salome Tuomaala-Özdemir (tutkija), Karim Maïche (tutkija), Vadim Romashov (tutkija), Anne Savitie (taiteilija), S.M. Khalid Imran (taiteilija), Imran Adan (koordinaattori) ja Otto Laakso (lyhytelokuva).

Hankkeen toiminnan keskipisteenä ollut jurtta on nykyään Etappi ry:n huomassa, josta sitä voi vuokrata tai lainata maksutta, mikäli kyse on avoimesta, yhteisöllisestä tapahtumasta.