Siirry suoraan sisältöön

Osallistuva budjetointi asukaslähtöisessä kaupunkisuunnittelussa

Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin osallistuvaa budjetointia asuinalueen kehittämisen ja asukaslähtöisen suunnittelun välineenä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten osallistuva budjetointi soveltuu asuinalueiden kehittämiseen ja asukaslähtöiseen suunnitteluun niin asukkaiden kuin kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Hankkeessa kehitettiin osallistuvan budjetoinnin menetelmää Tampereen kaupungin OmaTesoma-lähiökehittämishankkeen kanssa Tesomajärven virkistysalueen suunnittelussa.

Tutkimushankkeessa kartoitettiin myös eurooppalaisia kokemuksia osallistuvan budjetoinnin toteutusprosesseista, erityisesti niiden toiminta- ja päätöksentekotavoista, ratkaistavana olevien asioiden luonteesta sekä osallistuvan budjetoinnin asemasta paikallisessa hallinnassa ja päätöksenteossa. erättyä tietoa sovellettiin Tesomajärven osallistuvan budjetoinnin pilotin toteutuksessa. Hanke tuotti uutta tietoa asukasdemokratian ja alueperustaisen päätöksenteon kehittämiseen kuntatasolla ja asukaslähtöisissä kaupunkisuunnitteluprosesseissa.

Hanke oli käynnissä v. 2014-2015. Se sai rahoituksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn Asuinalueiden kehittämisohjelmasta. Hankkeen tutkijoina olivat Pauliina Lehtonen ja Jarkko Salminen. Liisa Häikiö oli hankkeen johtaja.