Siirry suoraan sisältöön

Globaalin menetelmän paikalliset tulkinnat: Globaalin menetelmän paikalliset tulkinnat: Tiedon rooli osallistuvan budjetoinnin soveltamisessa Suomessa, Puolassa ja Englannissa (2017-2022)

Tutkimus tarkastelee osallistuvan budjetoinnin soveltamista erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Osallistuva budjetointi on osallistumisen menetelmä, jonka tavoitteena on antaa kansalaisille valta päättää julkisten varojen käytöstä. Tutkimus lähestyy osallistuvaa budjetointia demokraattisena innovaationa, jota otetaan käyttöön erilaisissa toimintaympäristöissä. Samalla sitä muokataan paikallisiin olosuhteisiin, kuten organisaation toimintakulttuuriin, soveltuvaksi osallistumisen välineeksi.

Mitä teemme?

Hanke analysoi osallistuvan budjetoinnin ympärille muodostuvia kysymyksiä ja käytäntöjä. Aineisto kerätään osallistuvan havainnoinnin, haastattelujen ja ryhmäkeskustelujen menetelmillä. Hankkeessa seurataan osallistuvan budjetoinnin käytännön prosesseja eri vaiheissa ja tehdään haastatteluja ja ryhmäkeskusteluja hallinnon työntekijöiden, yhdistysten ja asukkaiden kanssa.

Hanke tuottaa sovellettavaa tietoa kuntien ja instituutioiden osallisuustyön tueksi, esimerkiksi osallisuusmallien kehittämiseen. Sen tulokset lisäävät ymmärrystä Suomessa uudenlaisen osallistumisen menetelmän hyödyntämisestä.

Tutkijat:
Pauliina Lehtonen