Siirry suoraan sisältöön

Pirkanmaan ekologinen transitio – elinvoiman uudelleen määrittely

Pirkanmaalla pohditaan erilaisten toimijoiden kesken, miten elinvoimaa voidaan määritellä uudelleen sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä näkökulmasta.

Hankkeen keskiössä olevissa yhteiskehittämisprosesseissa otetaan huomioon ilmasto- ja kestävyystyön lisäksi yritysten tarpeet ja alueellinen TKI-toiminta. Tavoitteena on juurruttaa ja kiihdyttää ekologista kestävyystransitiota edistäviä toimia Pirkanmaalla, yhteistyössä ja yhdessä tekemällä, ottaen samalla huomioon alueelliset erityispiirteet. Hanketta koordinoi Pirkanmaan liitto ja hankepartnereina toimivat Tampereen yliopisto sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke alkoi 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2021.

Mitä teemme?

Nykyiset elämäntapamme ja -muotomme eivät ole pitkäjänteisesti kestävällä pohjalla. Tämä kestämättömyys konkretisoituu osaksi arkeamme kiihtyvällä vauhdilla esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai biodiversiteettikatoon liittyvien ympäristöongelmien myötä. Ekologisen transition tavoitteena onkin vastata näistä ongelmista nouseviin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja samalla luotsata yhteiskunnallinen eläminen ja oleminen maapallon kantokyvyn rajojen sisälle.

Alueellista kestävyystransitiota edistääksemme järjestimme Ekothon yhteiskehittämistapahtuman lokakuussa 2020. Ekothonissa yritykset ja tutkimuslaitokset sekä hallinnon, politiikan että kansalaisyhteiskunnan edustajat pohtivat yhdessä ekologista siirtymää eteenpäin vieviä toimia ruokaan, liikkumiseen, asumiseen ja työhön liittyvien teemojen kautta. Tapahtuman tarkoituksena oli edistää monialaista dialogia ja yhteistyötä eri toimialojen välillä, luoden samalla uusia verkostoja kestävyyden parissa toimivien ihmisten välille.

Toisena yhteiskehittämisprosessina hankkeen aikana toteutetaan murrosagenttitoimintaa. Noin 20 henkilön ryhmä (visionäärisiä ja verkottuneita yrittäjiä, taiteilijoita ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita) luo ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän tulevaisuuskuvan, jonka pohjalta jalostamme syötteitä yritysten ja tutkimuslaitosten TKI-toimintaan. Murrosagentit toteuttavat kesällä 2021 tulevaisuuskuvaansa vastaavia pilotteja ja kokeiluja, jotka samalla toimivat esimerkiksi yrityksille näyteikkunoina tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Prosessin tavoitteena on murtautua irti nykyisistä kestämättömistä tavoistamme, visioida mahdollisia positiivisia tulevaisuuksia ja samalla voimaannuttaa jo kestävyystyötä tekeviä ruohonjuuritason toimijoita.

Kolmantena hankkeen aikana toteutettavana kehitystyönä kehitämme pirkanmaalaista elinvoiman mittaristoa ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Mittaristo täydentää Pirkanmaalla vuosittain koostettavaa innovaatiotoiminnan tilannekuvaa, jossa se tuo kestävyyden jo olemassa olevien kuuden alueellista elinvoimaa tarkastelevan teemamittarin rinnalle. Tuotettava tieto auttaa seuraamaan ja arvioimaan ekologisen transition etenemistä ja toiminnan vaikuttavuutta. Tavoitteena on, että jatkossa ekologisen siirtymän systemaattinen mittaaminen olisi mahdollista.

Tutkijat
Liisa Häikiö, Antti Wallin, Antti Halkonen