Siirry suoraan sisältöön

Poissa pelistä? Nuorten aikuisten masennukseen liittyvä työkyvyttömyys Suomessa

Alle kolmikymppisille myönnetyt masennusperusteiset sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet 2010-luvulla. Myös opintojen keskeyttämiseen ja työttömyyteen liittyy usein masennusta. Mutta onko masennus syy vai seuraus, kun nuoret aikuiset jäävät työyhteiskunnan ulkopuolelle?

Poissa pelistä? -tutkimushanke selvitti, mistä kaikesta työn ja opintojen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten masennuksessa on kysymys. Hankkeessa haastateltiin nuoria aikuisia tilastojen takana.

Tutkimus selvitti, millaisten vaiheiden kautta nuoret aikuiset päätyivät työn ja opintojen ulkopuolelle ja miten he itse kokevat elämäntilan­teensa. Hankkeen suunnitellut ja toteuttanut tutkija Sanna Rikala tarkasteli yhteiskunnallisia käytäntöjä, palvelujärjestelmän toimintaa, työmarkkinoita ja työelämän piirteitä haastateltaviensa kokemusten ja näkemysten valossa Rikala etsi vastauksia siihen, miksi nuoret aikuiset putoavat ”pois pelistä”?

Millainen yhteiskuntapolitiikka parantaisi kaikkien nuorten mahdollisuuksia elää ja toimia osana yhteiskuntaa – mielekkääksi kokemallaan tavalla? Tavoitteena oli tuottaa uusia ajatustapoja keskusteluun mielen­terveydestä, työkyvyttömyydestä, syrjäytymisestä ja osallisuudesta. Hanke toimi vuosina 2016 – 2019

ja sen rahoitti Suomen Akatemia. Hankkeen tuloksiin voi tutustua hankkeen julkaisuista sekä seuraavista linkistä: Kun mielenterveys rakoilee – näkymiä työn ja opintojen ulkopuolelta (ilmiomedia.fi)