Siirry suoraan sisältöön

Ratkaisut

Yhteiskuntakummi

Yhteiskuntakummi on järjestöjen ja maahanmuuton parissa työtään tekevien käyttöön laadittu konsepti. Se on voimavara- ja osaamiskeskeinen ratkaisu vasta maahantulleiden kotoutumisprosessien tukemiseksi ja kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseksi. Konsepti soveltuu esimerkiksi kehittämishankkeiden pohjaksi tai erilaisiin kotoutumisen tarpeisiin vastaavaksi toimintamalliksi.

PDF

Maan tapa – The Finnish way

Toinen kotini kertoo vuoropuhelun etsimisestä ja harjoittelemisesta osana kotoutumista. Video kuvaa Imran Adanin pyrkimystä selvittää, mitä kotoutuminen Suomeen vaatii ja millaisia haasteita matkalle liittyy. Hän etsii vastauksia häntä askarruttaviin kysymyksiin ja haastattelee suomalaisia siitä, mitä he maahanmuutosta ja siihen liittyvästä keskustelusta ajattelevat.

Toinen kotini – My second home

Video on jatko-osa lyhytelokuvalle Maan tapa. Siinä Imran Adan kertoo, miten hän on päätynyt Suomeen ja Tampereelle. Millaista on kasvaa yksin tulleiden alaikäisten asumisyksikössä ja aikuistua yhteiskunnassa, joka on samalla vieras ja tuttu? Millaisia ennakkoluuloja matkalla kohtaa ja miten omaa paikkaa voi rakentaa?

Nuorten osallisuus ja tulevaisuuden palvelut

Raportti esittelee kuusi erilaista nuorten osallisuutta vahvistavaa palvelukonseptia. Raportti koostuu postereista ja niiden kuvailuteksteistä. Palvelukonsepteja voi vapaasti käyttää ja soveltaa. Ne tiivistävät Tampereen yliopistossa toteutetun OmaVerkko-tutkimushankkeen (2013–2015) tulokset. Palvelukonsepteja kuvaavat posterit on tehty yhteistyössä hankkeen tutkijoiden, yliopisto-opiskelijoiden ja Tesoman taiteilijoiden kesken. Raportin lopussa on lisätietoa tutkimushankkeesta ja aineistoista.

PDF

Osallistuva budjetointi asukaslähtöisessä kaupunkisuunnittelussa

Esitteessä kuvataan erilaisia osallistuvan budjetoinnin käytännön sovelluksia ja teoreettisia malleja, jotka tarjoavat rikkaan kuvan siitä, miten monella tavalla osallistuvaa budjetointia voidaan tulkita ja soveltaa.

PDF

Osallisuuden kehät -malli

Malli auttaa tarkastelemaan kriittisesti sitä, miten erilaiset yksilöt ja yhteisöt tulevat osaksi yhteiskuntaa. Malli mahdollistaa osallisuuden arkisen muodostumisen tarkastelun ja ymmärtämisen yksilön näkökulmasta.

Lataa esitys