Sosiaaliturvan ylirajaiset tietokäytännöt ja EU:n sisäisen muuttoliikkeen hallinta Sosiaaliturva rajat ylittävissä tilanteissa

Iiris Annalan aluillaan oleva väitöstutkimus tarkastelee tietokäytäntöjä, jotka kietoutuvat sosiaaliturvajärjestelmien koordinointiin Euroopan unionissa.

Sosiaaliturvan koordinaatio tarkoittaa säädöksiä, jotka määrittelevät, minkä EU-maan sosiaaliturvaan toiseen jäsenmaahan muuttanut henkilö kussakin tilanteessa kuuluu.

allinnan analyyttista tutkimusotetta soveltavassa väitöstyössä tarkasteltavia tietokäytäntöjä ovat sosiaaliturvan rajat ylittävien tilanteiden tilastointi sekä EU-maissa toimivien sosiaaliturvalaitosten välinen tiedonvaihto.

Tutkimuksessa sosiaaliturvan koordinaation ylirajaiset tietokäytännöt hahmottuvat keinoina hallita EU:n sisäistä muuttoliikettä.