Siirry suoraan sisältöön

Sovittelun vuorovaikutuskäytänteet ja toimijuuden jakautuminen

Hankkeessa tutkitaan vuorovaikutuksellisia käytänteitä, joilla sovittelijan välittämissä keskusteluissa käsitellään konflikteja ja etsitään niihin ratkaisuja.

Sovittelu on vaihtoehtoinen konfliktinratkaisun menetelmä, joka perustuu sovittelijoiden välittämään keskusteluun konfliktin osapuolten välillä. Tässä hankkeessa tutkitaan rikos- ja riita-asioiden sovittelua kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmin. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä sovittelun keskustelullisista käytänteistä ja erityisesti siitä, miten konfliktin osapuolten toiminta keskustelijoina käytännössä rakentuu sovittelijoiden myötävaikutuksella. Sovittelijoiden toiminta osaltaan kannattelee ja muovaa konfliktin osapuolten puhetapoja, ja tätä ilmiötä tarkastellaan hankkeessa diskursiivisen toimijuuden jakautumisena. Uuden näkökulman avulla pyritään kehittämään konfliktien käsittelyn ja sovinnon etsimisen keskustelukäytänteiden kuvausta sekä avaamaan niiden sosiaalista ja vuorovaikutuksellista perustaa.

Tutkimusta rahoittaa Koneen Säätiö.

Hankkeessa tallennetaan videokameroilla aitoja sovittelutilanteita, joita analysoidaan keskustelunanalyysin ja vuorovaikutuslingvistiikan menetelmillä. Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja pseudonyymisti eli siten, että esimerkiksi tutkimusjulkaisuista ei ole suoraan mahdollista tunnistaa henkilöitä. Hankkeessa tehtyjä havaintoja tarjotaan hyödynnettäväksi sovittelutoiminnan kehittämiseen yhteistyössä sovittelutoiminnan järjestäjien ja sovittelijoiden kanssa.

Tutkija: Katariina Harjunpää