Siirry suoraan sisältöön

Tervetuloa webinaariin Nuorten palvelut, työllistyminen ja osallisuus tiistaina 7.12.2021 klo 12.30-15.00

Webinaarissa esitetään tutkimustuloksia nuorten työllistymisen ja osallisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyen. Usein nuoriin kohdistuu ulkopuolista huolta syrjäytymisestä ja työelämän ulkopuolelle jäämisestä. Webinaari tarjoaa näkökulmia siihen, millaisia haasteita nuoret, jotka ovat riskissä ajautua pysyvämmin työn ja opintojen ulkopuolelle, itse kohtaavat siirtymissään kohti aikuisuutta. Lisäksi pohditaan, millaiset palvelut ja tulonsiirrot tukisivat nuoria paremmin rakentaen heille tulevaisuudennäkymiä.

Webinaari päättää Kelan rahoittaman ja Tampereen yliopistossa toteutetun hankkeen Kuntoutus, palvelut ja työllistyminen – Nuorten kuntoutusrahaa saavien yhteiskunnallista osallisuutta vahvistavat käytännöt (2017-2021). Hankkeessa on tutkittu nuorten kuntoutusrahaa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi saavien nuorten työllistymisen ja osallisuuden esteitä ja mahdollisuuksia. Tutkimusta varten haastateltiin itse nuoria mutta myös palveluiden parissa työskenteleviä ammattilaisia sekä työnantajien edustajia. Näin on pyritty luomaan monipuolinen näkökulma nuorten kohtaamiin haasteisiin. Webinaarissa kuullaan myös muista aiheeseen liittyvistä tuoreista tutkimuksista.

Ohjelma:

12.30 Liisa Häikiö: Avauspuheenvuoro

12.45 Sanna Rikala, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto: NEET-nuoret kestävyysmurroksessa: tutkimus ekologista kestävyyttä painottavan työvalmennusyksikön arjesta

13.15 Tuuli Hirvilammi, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto: Puristuksissa? Nuoret ja kestävän hyvinvoinnin ehdot

13.45 Jarkko Salminen, tutkija, Tampereen yliopisto: Nuoren kuntoutusrahaa saavien työllistymisen ja osallisuuden esteet sekä mahdollisuudet

14.30-15.00 Keskustelu

Ilmoittautuminen Teams-webinaariin täältä. Ilmoittauduttuasi saat sähköpostin, joka sisältää linkin webinaariin liittymistä varten.

Lisätietoja: jarkko.salminen@tuni.fi

Uutiset ja tapahtumat