Skip to content

Artikkeli: ”Voi tulla mitä vaan vastaan”: Epävarmuus ja yhteiskehittämistä muokkaavat käytännöt osallistuvassa budjetoinnissa

Pauliina Lehtonen

Kansalaisosallistumisen käytäntöjen kehittämisessä on viime vuosina yleistynyt puhe yhteiskehittämisestä (co-creation tai co-production), joka tarkoittaa kansalaisten aiempaa suurempaa roolia julkisten palveluiden, toimintojen ja elinympäristöjen suunnittelussa. Yksi esimerkki yhteiskehittämisestä on osallistuva budjetointi, jossa asukkaat pääsevät kehittämään asuinympäristöjä ja julkispalveluja sekä päättämään, mitä kehitystoimenpiteitä toteutetaan julkisilla varoilla. Yhteiskehittämisessä uudet toimintamenetelmät, erilaisten toimijoiden osallisuus ja monitahoisten asioiden käsittely synnyttävät epävarmuutta. Epävarmuuden merkitystä yhteiskehittämiselle ei ole vielä riittävästi tarkasteltu, sillä tutkimus on luonnehtinut yhteiskehittämisen piirteitä, analysoinut sen hyötyjä tai tarkastellut osallistujien motiiveja. Epävarmuus kuitenkin vaikuttaa siihen, millaisia tuloksia ja vaikutuksia yhteiskehittämisellä tavoitetaan. Epävarmuutta voidaan tarkastella tutkimalla yhteiskehittämistä mahdollistavia ja rajaavia käytäntöjä, kuten organisaation sitoutumista, toimijoiden tunnistamista ja kumppanuusyhteistyötä, resursointia, johtamista, asiantuntemuksen ja tietotarpeiden tunnistamista ja tunnetyötä.   

Lue lisää täältä.

News and events