Siirry suoraan sisältöön

Varjoja paratiisissa: hoivan vaikeat tunteet ja tilanteet omaishoitajan kertomana

Tutkimus tuottaa uutta tietoa vaikeissa elämäntilanteissa elävien omaishoitoperheiden arjesta.

Tätä tietoa tarvitaan, sillä vaikka omaishoito on yleinen pitkäaikaisen hoivan muoto, ei valtion ja kuntien julkinen hoivapolitiikka riittävästi tunnista uhkatilanteita ja väkivallan riskiä omaishoitotilanteissa –kuten ei myöskään hoivan tutkimus. Tutkimus syventää myös käsitteellistä ymmärrystä hoivasta jännitteisenä affektiivisena suhteena ja käytäntönä,

johon toisinaan nivoutuu vakavia ja puuttumista vaativia ongelmia. Tutkimus haastaa niin julkista keskustelua, hoivapolitiikkaa kuin hoivatutkimusta tunnistamaan omaishoitoon liittyvät uhkatilanteet. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tampereen Seudun Omaishoitajat Ry:n ja sen omaishoitajien väkivaltaa ehkäisemään pyrkivän Ei saa ravistaa -hankkeen kanssa. Tutkimusta rahoittaa Alli Paasikiven Säätiö.

Mitä teemme?

Tutkimus piirtää laadullisen tutkimuksen keinoin kuvaa arjen uhkaavista tilanteista omaishoitajien kertomana. Tutkimusta varten olen haastattelut perheensä arjesta syystä tai toisesta huolestuneita ihmisiä, jotka toimivat puolison, iäkkään vanhemman tai erityislapsen omaishoitajina. Aihetta koskevan ymmärryksen syventäminen on välttämätöntä, sillä sivuuttaminen johtaa siihen, että perheet jäävät yksin selviytymään vaikeisiin, pahimmillaan vaarallisiin, elämäntilanteisiin. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voivat hyödyntää niin omaishoitajien kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja tutkijat kuin omaishoidon elämäntilanteissa elävät ihmiset ja heidän läheisensä.

Tutkijat:
Liina Sointu