Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointi, yhdenvertaisuus, osallisuus

Tutkimuksemme keskittyy hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin. Miten yhteiskunnissa muotoillaan ja tuotetaan osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tuetaan ihmisten hyvinvointia?

Syrjäytyminen tai osallisuus eivät ole kysymyksiä pelkästään yksilön vastuusta tai hänen tekemistään valinnoista. Osallisuus edellyttää sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten tekijöiden yhtäaikaista huomioimista.

Lähestymme hyvinvointia sosiaalisen ja ympäristön kestävyyden näkökulmasta. Työssämme tarkastelemme eko-sosiaalista politiikkaa ja menettelytapoja tukeaksemme yhteiskuntien oikeudenmukaista siirtymää.