Siirry suoraan sisältöön

Kansalaiset, kaupungit, yhteisöt

Tutkimuksessamme tarkastelemme käytäntöjä ja yhteyksiä, jotka muokkaavat kansalaisten, kaupunkien ja yhteisöjen välisiä suhteita.

Ymmärrämme nuo käytännöt ja yhteydet jatkuvassa muutoksen tilassa oleviksi. Meitä kiinnostaa erityisesti, miten eletyt kokemukset ja arkinen vuorovaikutus heijastuvat paikallisyhteisöjen muodostumiseen. Toinen keskeinen kiinnostuksen kohteemme on, millaisin inklusiivisin ja osallisuutta painottavien toimenpitein sosiaalista ja ekologista kestävyyttä voidaan edistää kaupungeissa.

Työssämme pyrimme edistämään ymmärrystä siitä, miten ja millaisin seurauksin yhteisösuhteet kehittyvät kaupungeissa ja miten väestöltään yhtä monimuotoisemmat kaupungit voisivat paremmin ottaa ihmisten tarpeet huomioon.